Desentralisasi untuk Reformasi Struktur Pengambilan dan Penempatan Guru bagi Menyelesaikan Lambakan Graduan Pendidikan

Tahap pengangguran lulusan pendidikan kian meningkat walaupun kadar keperluan guru di sekolah yang semakin meningkat.

Polemik ini dapat diselesaikan melalui reformasi struktur melalui devolusi kuasa kepada peringkat tempatan.

Kewibawaan pentadbiran mesti dikendalikan oleh pihak pentadbiran sekolah kerana mereka lebih mengetahui keadaan sebenar dan keperluan skolastik di peringkat tempatan.

Walaupun begitu, proses pentadbiran seperti pengambilan guru mesti mendapat kelulusan daripada Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) untuk berkoordinasi dengan sistem pentadbiran pendidikan kebangsaan.

Kementerian seperti JPA, Kementerian Pendidikan (KPM), dan Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) harus bekerjasama untuk menyelaraskan institusi guru mengikut kelayakan akademik dengan jayanya.

Kementerian tidak boleh bekerja secara silo, jika tidak, mereka akan dibebankan dengan risiko kelewahan dan ketidakcekapan, sehingga mengorbankan pekerjaan dan kehidupan ribuan lulusan pendidikan.

Sekiranya mekanisme yang mahir gagal dibentuk, kerjasama di bawah bumbung yang sama dapat menjadi jalan penyelesaian yang efektif dalam menghilangkan percanggahan antara kementerian dalam kerajaan.

Selain itu, Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (SPP) mesti memperbaiki sistem pengambilan guru yang sedia ada untuk memasukkan opsyen minor yang diperlukan oleh sekolah-sekolah supaya pelajar dapat memilih pilihan yang relevan dan menjadi calon yang lebih sesuai dipilih untuk mengajar di sekolah.

Oleh itu, saya amat mendesak kerajaan dan kementerian-kementerian berkaitan untuk mempertimbangkan dengan serius pemindahan kuasa dari persekutuan kepada pihak berkepentingan tempatan untuk mengelakkan kadar lambakan graduan meningkat lebih tinggi dan untuk mengekalkan kecerahan masa depan guru muda Malaysia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *